UPPSALA UNIVERSITET : CARPE DIEM : 2006
Uppsala universitet
Vädret i Uppsala /
Weather in Uppsala
Hoppa över länkar

Webbkamera / Webcam

2006-02-19
2006-02-19

Uppsala universitet

Utsikt över del av universitetsparken. Till höger universitetshuset. Till vänster, nedanför domkyrkan, universitetets äldsta byggnad, Museum Gustavianum. I bakgrunden till höger, Uppsala slott.

View of University Park. University Main Building to the right. To the left, below the cathedral, the University's oldest building, Museum Gustavianum. In the background to the right, Uppsala Castle.